Podporované formáty dokumentů

Tabulka níže obsahuje formáty podporované aplikací ABBYY FineReader PDF.

Formát Přípona souboru Vstupní formáty
pro OCR Editor
Vstupní formáty
pro PDF Editor / pro nástroj ABBYY Porovnat dokumenty
Formáty uložení
Dokument ve formátu PDF *.pdf + + +
Textové formáty s možností úprav
Dokument aplikace Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Výkres aplikace Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Formát RTF *.rtf - + +
Textový dokument *.txt - + +
Soubor aplikace Microsoft Office Excel s hodnotami oddělenými čárkami *.csv - - +
Text ve formátu OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Formáty bez možnosti úprav
XPS (vyžaduje produkt Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Obrázky
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +
SVG *.svg - + -

Abyste mohli upravovat texty v určitém formátu, musíte mít v počítači nainstalovánu odpovídající verzi Microsoft Office nebo LibreOffice.

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty může výsledky porovnávání ukládat do následujících formátů:

  • Dokument PDF (*.pdf)
    Chcete-li si soubory PDF prohlížet, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci pro prohlížení souborů PDF. Chcete-li si prohlédnout seznam rozdílů, otevřete podokno Komentáře.
  • Dokument aplikace Microsoft Word (*.docx)

Pokud metadata dokumentu obsahují údaje o shodě se standardem PDF/A nebo PDF/UA, bude to zobrazeno v okně Vlastnosti dokumentu.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.