Textové pole

Textové pole je určeno pro textové údaje.

Pokud chcete do formuláře přidat textové pole, přepněte do režimu úprav formulářů a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit textové pole, klikněte na toto pole pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Vlastnosti textových polí

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Formát

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.