Pole se seznamem

Pole se seznamem umožňuje uživateli zvolit ze seznamu jednu nebo více hodnot.

Pokud chcete do formuláře přidat pole se seznamem, přepněte do režimu úprav dokumentu a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit pole se seznamem, klikněte na pole se seznamem pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Položky na seznamu

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.