Kreslení tvarů

Editor PDF umožňuje kreslení různých značek na stránku dokumentu PDF. Můžete také přidávat komentáře do různých tvarů, které jste nakreslili.

 1. Na panelu nástrojů na kartě Dokument klikněte na .
 2. Vyberte odpovídající nástroj kreslení z rozevírací nabídky.
  • Inkoust
   Nakreslí čáru, když podržíte levé tlačítko myši, takže můžete nakreslit libovolný tvar.
  • Čára
   Nakreslí rovnou čáru. Chcete-li nakreslit svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou (v úhlu 45°) čáru, podržte klávesu Shift.
  • Šipka
   Nakreslí šipku. Chcete-li nakreslit svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou (v úhlu 45°) čáru, podržte klávesu Shift.
  • Obdélník
   Nakreslí obdélník. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte klávesu Shift.
  • Ovál
   Nakreslí elipsu. Chcete-li nakreslit kruh, podržte klávesu Shift.
  • Mnohoúhelník
   Nakreslí mnohoúhelník. Klikněte na bod, kam chcete umístit první vrchol mnohoúhelníku. Chcete-li mnohoúhelník dokončit, klikněte na jeho první vrchol.
  • Cloud
   Nakreslí oblak. Klikněte na místo, kam chcete umístit první bod oblaku. Chcete-li oblak dokončit, klikněte na jeho první bod.
  • Více čar
   Nakreslí zubatou čáru. Chcete-li začít kreslit, klikněte na stránku. Chcete-li nakreslit další část, klikněte na stránku znovu. A v místě, kde chcete zubatou čáru dokončit, klikněte dvakrát.
  • Textový rámeček
   Nakreslí obdélník s vnořenou textovou anotací. Další podrobnosti naleznete v oddíle Přidávání anotace ve formě bloku textu do dokumentu PDF.
 3. Po dokončení kresby obrysu na něj klikněte dvakrát, což vám umožní napsat komentář.
  Používáte-li nástroj Inkoust, budete muset zakázat nástroje kreslení a teprve potom zadat komentář.

  Chcete-li nakreslit sadu tvarů pomocí nástroje Inkoust a přidat komentář k celé sadě:
  • Podržte stisknutou klávesu Shift a nakreslete tvar. Můžete uvolnit tlačítko myši, ale klávesu Shift uvolněte teprve po dokončení kreslení.
  • Zakažte nástroje kreslení, dvakrát klikněte na jeden z tvarů v sadě a napište komentář.
 4. Nástroje kreslení mají několik nastavení, která lze měnit.

  Chcete-li tyto možnosti změnit:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na nakreslený tvar na stránce a použijte příkazy z místní nabídky.
  • Požadovaná nastavení můžete zvolit na panelů nástrojů Nástroje PDF před nakreslením tvaru.

Další informace o používání a úpravách komentářů viz Spolupráce na dokumentech PDF.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.