Parametry příkazového řádku pro převod dokumentů

Pro spuštění převodu dokumentu do upravitelného formátu spusťte následující příkaz:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Cesta k souboru FineReaderOCR.exe v adresáři instalace aplikace.


Pokud cesta k souboru obsahuje mezery, uzavřete celou cestu do uvozovek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty určené k rozpoznávání ImageFiles

Cesta k souboru obrázku nebo dokumentu PDF.


Můžete zadat více souborů tak, že je oddělíte mezerami. Pokud cesta k souboru obsahuje mezery, uzavřete celou cestu do uvozovek.

/scan [SourceName]

Získá obraz ze skeneru.  SourceName je název skeneru.


Pokud není zadán parametr SourceName, použije se ve výchozím nastavení skener, který byl použit jako poslední. Pokud název skeneru obsahuje mezery, uzavřete jej do uvozovek.

<RecognitionCommands> – parametry rozpoznávání /lang LangName

LangName je jazyk rozpoznávání.  


Pokud není zadán parametr LangName, použije se ve výchozím nastavení jazyk, který byl použit jako poslední. Můžete zadat více jazyků rozpoznávání tak, že je oddělíte mezerami.


Seznam podporovaných jazyků rozpoznávání viz Hodnoty parametru LangName pro příkazový řádek.


Můžete zadat i vlastní jazyk rozpoznávání, pokud ho máte uložený v adresáři projektu OCR. Vlastní jazyk zadáte tak, že před jeho název přidáte dva znaky „@“, např. „@@ UserLang“. Název vlastního jazyka smí obsahovat jen alfanumerické znaky, tedy nikoli symboly jako „!“ nebo „@“.

<ExportCommands> – export výsledků rozpoznávání /send Target

Target je název externí aplikace, do které budou výsledky rozpoznávání odeslány. Výraz „Target“ nahraďte jedním z následujícího:

  • MSWord – Microsoft Word;
  • MSExcel – Microsoft Excel;    
  • OpenOffice – Apache OpenOffice;
  • Mail – vaše e-mailová aplikace (výsledky jsou ve formátu Microsoft Word);
  • Clipboard – kopírování do schránky;
  • WebBrowser – váš výchozí webový prohlížeč;
  • PDFViewer – váš výchozí prohlížeč souborů PDF;
  • PowerPoint – Microsoft PowerPoint.

Příklad příkazu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Výše uvedený příkaz použije editor OCR pro převod a otevře německy psaný soubor Guide_German.pdf v aplikaci Microsoft Word.

Další informace o tom, jak automaticky uložit výsledky převodu, viz Použití příkazového řádku pro uložení výsledků převodu při spuštění programu.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.