Kontrola textu v okne Text

Rozpoznané texty můžete upravovat buď přímo v okně Text, nebo v dialogovém okně Ověřování(klikněte na položku Rozpoznat > Ověřit text... a dialogové okno se otevře). V dialogovém okně Ověřování můžete kontrolovat slova rozpoznaná s nízkou věrohodností, opravovat pravopisné chyby a přidávat nová slova do uživatelského slovníku.

Kontrola textů v okně Text

V okně Text můžete výsledky rozpoznávání kontrolovat, upravovat a formátovat.

Panel nástrojů okna Text v levé části okna obsahuje tlačítka, která vám umožní kontrolovat pravopis. Pomocí tlačítek / lze přejít na další / předchozí slovo nebo znak rozpoznaný s nízkou věrohodností . Pokud nejsou znaky rozpoznané s nízkou věrohodností zvýrazněny, klikněte na tlačítko na panelu nástrojů okna Text.

Kontrola slova rozpoznaného s nízkou věrohodností v okně Text:

 1. Klikněte na slovo v okně Text. Slovo bude zvýrazněno v okně Obraz. Ve stejném okamžiku se v okně Lupa zobrazí zvětšený obrázek.
 2. Pokud je to nutné, opravte slovo v okně Text.

Tip. Můžete vkládat symboly, které nejsou na klávesnici, a to kliknutím na tlačítko . Použít lze také dialogové okno Ověřování.

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete porovnat zdrojový a výsledný dokument.

Nástroje pro formátování textu lze nalézt

 • v panelu nástrojů v okně Text
 • v podokně Vlastnosti textu (klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli v okně Text a poté klikněte na možnost Vlastnosti v místní nabídce a podokno se zobrazí)

Použijte tlačítka a pro pohyb po podokna Vlastnosti textu, je-li okno Text příliš úzké a celé podokno není vidět.

Více pokynů, jak lze změnit vzhled hlavního okna a nástroje, které jsou k dispozici v panelech nástrojů, je k dispozici v částech Hlavní okno a Panely nástrojů.

Kontrola rozpoznaného textu v dialogovém okně Ověřování

Aplikace ABBYY FineReader nabízí dialogové okno Ověřování, kde můžete kontrolovat a opravovat slova obsahující znaky rozpoznané s nízkou věrohodností. Dialogové okno Ověřování se otevírá kliknutím na na hlavním panelu nástrojů a kliknutím na položku Rozpoznat > Ověřit text....

V dialogovém okně Ověřování můžete:

 • Přeskočit zvýrazněné slovo bez provedení změn. Klikněte-li na možnost Přeskočit, zvýraznění bude odstraněno.
  Zaměnit zvýrazněné slovo jednou z navrhovaných alternativ. Jednoduše zvolte správný návrh v okně napravo a klikněte na možnost Nahradit.
 • Přidat zvýrazněné slovo do slovníku kliknutím na tlačítko Přidat do slovníku.
 • Až program na toto slovo narazí příště, již je nebude považovat za chybu.
  Viz také: Práce s uživatelskými slovníky.
 • Změnit písmo a použít efekty písma.
 • Vložit do textu znaky, které nejsou na klávesnici. Chcete-li do textu vložit znak, který se nenachází na klávesnici, klikněte na tlačítko a poté na možnost Další symboly... V dialogovém okně Symbol vyberte požadovaný podsoubor z rozevíracího seznamu Podsoubor (např. Základní řecké symboly nebo Symboly měn). Dále dvakrát klikněte na znak, který chcete vložit. Můžete také zadat kód znaku v kódování Unicode, a to v okně Kód znaku.

Tip. Pro změnu možností kontroly klikněte na tlačítko Možnosti....

Jsou-li kontrolované texty napsány čínsky, japonsky nebo korejsky, program nabídne místo znaků rozpoznaných s malou důvěryhodností podobně vypadající znaky.

Práce s uživatelskými slovníky

Při čtení textu aplikace ABBYY FineReader kontroluje rozpoznaná slova ve svých slovnících. Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání OCR zvýšit přidáním těchto slov do uživatelského slovníku.

Pro některé z podporovaných jazyků nemusejí být uživatelské slovníky k dispozici.

Chcete-li přidat slov do slovníku při kontrole pravopisu, zvolte jednu z následujících možností:

 • V nabídce Rozpoznat klikněte na Ověřit text... a poté na Přidat do slovníku v dialogovém okně Ověřování
 • V okně Text klikněte pravým tlačítkem myši na slovo, které chcete přidat do slovníku, a v místní nabídce pak klikněte na možnost Přidat do slovníku.

Přidáváte-li slovo do slovníku, ujistěte se, že je zvolen správný jazyk.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.