Поправяне на ABBYY FineReader 14 в интерактивен режим

На работната станция направете следното:

  1. От Start > Control Panel (Старт > Контролен панел) изберете Programs and Features (Програми и компоненти).
  2. От списъка на инсталираните програми изберете ABBYY FineReader 14 и щракнете върху Change (Промяна).
  3. В отворилия се диалогов прозорец Program Maintenance (Поддръжка на програмата) изберете Repair (Поправка) и щракнете върху Next (Следващ).
  4. Следвайте инструкциите на асистента.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.