Разгръщане на ABBYY FineReader 14 в локална мрежа (инсталиране на повече от един компютър)

ABBYY FineReader 14 може да бъде инсталиран и да се използва в локална мрежа.

Методите за автоматизирана инсталация Ви предоставят скорост и гъвкавост при инсталиране на ABBYY FineReader 14 в локална мрежа, защото не трябва да инсталирате програмата ръчно на всяка отделна работна станция.

ABBYY FineReader може да се разгърне от всеки компютър с Microsoft® Windows® 7 (или по-нова версия).

Процесът на разгръщане се състои от следните стъпки:

 1. Административна инсталация
  • инсталиране на ABBYY FineReader 14 License Server и ABBYY FineReader 14 License Manager
   За подробности вижте Инсталиране на License Server и License Manager.
   Забележка: Компютърът, на който се инсталира ABBYY FineReader 14 License Manager, става станция за администриране на лицензи.
  • създаване на точка за административна инсталация
   За подробности вижте Създаване на точка за административна инсталация.
   Забележка: Можете да промените мрежовите настройки, използвани от License Server, License Manager и работните станции. За подробности вижте Използване на Microsoft System Center Configuration
   Забележка. Точката за административната инсталация и License Server могат да са разположени на един или на различни компютри.
 2. Управление на лицензите
  Лицензите се управляват чрез ABBYY FineReader 14 License Manager.
  За правилното разпределение на лицензите между работните станции при инсталиране на ABBYY FineReader 14 трябва да дадете приоритет на някои работни станции при получаване на определени лицензи. За тази цел резервирайте лицензи и пулове с лицензи за определени работни станции.
  Лицензната група е набор от лицензи, които осигуряват достъп до програмата. Групите улесняват управлението на лицензите: можете например да добавяте няколко лиценза към група и да резервирате групата за конкретни работни станции, вместо да резервирате всеки лиценз поотделно.
  За подробности вижте Управление на лицензи.
 3. Инсталиране на ABBYY FineReader на работни станции по един от следните начини:

Важно!

Не поставяйте License Server в същата папка заедно с точката за административна инсталация.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.