Thao tác với các biểu mẫu PDF tương tác

Biểu mẫu PDF tương tác là một công cụ hữu ích để thu thập thông tin. Người dùng điền vào các biểu mẫu dạng này nhanh hơn và ít có khả năng mắc lỗi so với các biểu mẫu in.

Biểu mẫu PDF tương tác có thể chứa các kiểu trường sau: trường văn bản, danh sách thả xuống, hộp kiểm, nút radio, nút, trường chữ kýhộp danh sách.

ABBYY FineReader PDF bao gồm một trình sửa PDF cho phép bạn điền, tạosửa các biểu mẫu PDF tương tác.

Với ABBYY FineReader PDF, bạn có thể dễ dàng in ra các biểu mẫu đã điền hoặc để trống, lưu biểu mẫu dưới các định dạng khác nhau, hoặc gửi các biểu mẫu này qua e-mail

Mục lục chương

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.