Tích hợp với các ứng dụng khác

ABBYY FineReader tích hợp với Windows Explorer, cho phép bạn khởi tạo quá trình xử lý tài liệu PDF, tài liệu văn phòng, tệp hình ảnh chỉ đơn giản bằng cách nhấp chuột phải vào các tệp này.

ABBYY FineReader PDF tích hợp với Microsoft Office, cho phép bạn tạo các tài liệu PDF và thực hiện chuyển đổi và so sánh các tài liệu trực tiếp từ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, và Microsoft Outlook.

Bạn cũng có thể thực hiện và lưu các thay đổi với tài liệu PDF được lưu trữ trên máy chủ Microsoft SharePoint; tạo tài liệu bằng ứng dụng di động FineReader PDF và tiếp tục làm việc với tài liệu này bằng FineReader PDF trên máy tính; xử lý tài liệu PDF từ các ứng dụng lưu trữ đám mây như OneDrive, Google Drive và Dropbox.

Mục lục chương

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.