Kiểm tra và chỉnh sửa văn bản

Khi quá trình OCR hoàn tất, văn bản đã được nhận dạng xuất hiện trong cửa sổ Văn bản. Các ký tự được nhận dạng có độ tin cậy thấp sẽ được tô sáng, vì vậy bạn có thể dễ dàng phát hiện lỗi OCR và sửa lỗi.

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản được nhận dạng trực tiếp trong cửa sổ Văn bản hoặc trong hộp thoại Xác minh (nhấp vào Nhận dạng > Xác minh văn bản... để mở hộp thoại). Trong hộp thoại Xác minh, bạn có thể xem lại các từ có độ tin cậy thấp, sửa lỗi chính tả và thêm các từ mới vào từ điển người dùng.

ABBYY FineReader cũng cho phép bạn thay đổi định dạng của tài liệu đầu ra. Để định dạng văn bản được nhận dạng, sử dụng các nút trên thanh công cụ chính của cửa sổ Văn bản hoặc các nút trên ngăn Thuộc tính văn bản (nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong cửa sổ Văn bản rồi nhấp vào Thuộc tính trên trình đơn chuột phải để hiển thị ngăn).

Khi đọc văn bản, ABBYY FineReader nhận dạng kiểu được dùng trong văn bản. Tất cả các kiểu được nhận dạng sẽ được hiển thị trong ngăn Thuộc tính văn bản. Bạn có thể chỉnh sửa kiểu để nhanh chóng thay đổi định dạng của toàn bộ văn bản. Khi lưu văn bản được nhận dạng thành DOCX, ODT hoặc RTF, tất cả các kiểu sẵn có có thể được giữ nguyên.

Xem thêm: :

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.