Tìm kiếm tài liệu PDF

PDF Editor giúp bạn tìm kiếm, tô sáng, thay thế và biên soạn thông tin. Nó không chỉ tìm kiếm trong văn bản chính của tài liệu, mà cả ở nhận xét, đầu trang và chân trang, cũng như trong siêu dữ liệu. Nhờ có nhận dạng nền, bạn sẽ có thể tìm kiếm trong bất kỳ tài liệu PDF nào, bao gồm cả các tài liệu đã quét. Để giúp bạn đi đến các kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn, các kết quả sẽ được hiển thị trong một bảng riêng. Các từ và cụm từ được tìm thấy trong nội dung văn bản chính sẽ được tô sáng. Điều này sẽ giúp bạn chọn, thay thế, hoặc biên soạn tất cả kết quả tìm kiếm từ hoặc cụm từ dễ dàng hơn.

Nội dung chương:

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.