Giảm kích cỡ tài liệu PDF

Tài liệu PDF chứa hình ảnh trang hoặc nhiều ảnh có thể có kích cỡ rất lớn. PDF Editor cho phép bạn giảm kích cỡ của những tài liệu như vậy.

  1. Nhấp Tệp > Giảm kích thước tệp....
  2. Trong hộp thoại mở ra, có sẵn các tùy chọn sau:
    • Chất lượng hình ảnh - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giảm kích cỡ tệp bằng cách giảm chất lượng ảnh trong tài liệu.
    • Sử dụng nén MRC (chỉ định ngôn ngữ OCR bên dưới) - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn áp dụng thuật toán nén MRC với các trang được nhận dạng, điều này làm giảm đáng kể kích cỡ tệp mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh của hình ảnh trang.
    • Ngôn ngữ OCR - Đảm bảo chọn đúng ngôn ngữ OCR.
  3. Nhấp Áp dụng.

Tài liệu PDF nén sẽ được mở trong cửa sổ mới.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.