Định dạng khác

Trong ô cửa sổ Tác vụ mới bạn có thể chuyển đổi tệp PDF và hình ảnh thành các định dạng phổ biến (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) và kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu.

Chuyển đổi một hay nhiều tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành Định dạng khác.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một hoặc nhiều tệp để chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Lựa chọn định dạng đầu ra Chọn định dạng để chuyển đổi tệp của bạn.
  2. Ngôn ngữ OCR Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Tùy chọn khác... Mở tab tương ứng của Cài đặt định dạng hộp thoại.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Nhấp vào Chuyển đổi thành <định dạng> nút.
 6. Xác định thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tệp thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

Kết hợp các tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành Định dạng khác.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp bạn muốn chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Sắp xếp tệp theo thứ tự mong muốn và chọn Kết hợp tất cả các tệp thành một tài liệu tùy chọn.
 6. Nhấp vào Chuyển đổi thành <định dạng> nút.
 7. Chỉ định tên và thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ đã hoàn thành, tài liệu thu được sẽ được đặt vào thư mục bạn đã chỉ định.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.