Lấy tài liệu

Sau khi khởi chạy OCR Editor, bạn cần mở một tệp hình ảnh hoặc PDF. Chương này hướng dẫn cho bạn cách lấy hình ảnh và tài liệu PDF để xử lý sau đó trong OCR Editor.

Mục lục chương

Chất lượng của OCR phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh và tệp PDF mà bạn mở bằng ABBYY FineReader. Để biết thông tin về quét và chụp ảnh tài liệu và cách xóa bỏ các lỗi phổ biến khỏi ảnh quét và ảnh chụp, xem Các tùy chọn xử lý hình ảnhChỉnh sửa hình ảnh thủ công.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.