Trường chữ ký

Trường Chữ ký cho phép người dùng đặt chữ ký số của mình vào tài liệu PDF.
Xem thêm: Chữ ký số

Để thêm trường chữ ký vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa trường chữ ký, nhấp chuột phải vào trường và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính trường chữ ký

Tab chung

Tab Kiểu dáng

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.