Hộp chọn

Hộp chọn cho phép người dùng chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn (nghĩa là chọn giữa hoặc Không).

Để thêm hộp kiểm vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa hộp kiểm, nhấp chuột phải vào hộp kiểm và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính hộp kiểm

Tab chung

Tab Kiểu dáng

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.