Thêm tệp đính kèm

Có thể đính kèm tệp ở định dạng bất kỳ vào tài liệu PDF.

Để xem tệp đính kèm:

        • Nhấp vào nút trong ngăn bên trái, hoặc chọn Xem > Tệp đính kèm trong trình đơn chính.

Bạn có thể mở, lưu, đổi tên hoặc xóa tệp đính kèm.

Trong ngăn Tệp đính kèm:

  • Chọn môt tệp.
  • Trên thanh công cụ , nhấp vào công cụ tương ứng với thao tác bạn muốn thực hiện. Hoặc, nhấp vào lệnh tương ứng trên trình đơn lối tắt.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.