Gửi tài liệu PDF qua email

PDF Editor cho phép bạn gửi tài liệu PDF qua email.

  1. Nhấp vào nút rên thanh công cụ trong tab Tài liệu hoặc nhấp vào Tệp > Email....
  2. Trong hộp thoại mở ra, đổi tên tài liệu nếu cần.
  3. Chọn các trang bạn muốn gửi qua email.
  4. Nhấp Tạo thư e-mail.

Một email sẽ được tạo và tài liệu PDF sẽ được đính kèm vào thư này. Nhập địa chỉ của người nhận và gửi thư.

5/17/2023 7:35:17 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.