Chèn và chỉnh sửa ảnh

PDF Editor cho phép bạn chèn ảnh vào loại tài liệu PDF bất kỳ.

  1. Trên thanh công cụ trong tab Chỉnh sửa nội dung, nhấp vào nút hoặc chọn Chỉnh sửa nội dung > Thêm Ảnh... trong trình đơn chính.
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một ảnh và nhấp Mở.
  3. Di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn trên trang.

Bạn có thể di chuyển, xoay, xóa và định lại kích thước ảnh. Khi bạn di chuyển một ảnh, ảnh đó có thể chồng lấp với các đối tượng khác trên trang. Để đưa ảnh chồng lấp lên tiền cảnh, nhấp chuột phải vào ảnh và chọn Đưa ảnh lên trang trước.

Để xóa ảnh:

  • Để xóa ảnh trong tài liệu PDF thông thường, nhấp chuột phải vào ảnh và nhấp Xóa trên trình đơn lối tắt.
  • Bạn có thể xóa một phần ảnh tài liệu và bất cứ thứ gì mà ảnh tài liệu có thể chứa, bao gồm cả ảnh. Để thực hiện việc này, nhấp vào công cụ trên thanh công cụ trong tab Bảo mật và chọn khu vực bạn muốn xóa.

Công cụ Xóa xóa ảnh và văn bản, tự động chọn màu nền phù hợp để tô màu cho không gian trống.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.