Cài đặt DOC(X) / RTF / ODT

Hiện có các cài đặt sau:

Bố cục tài liệu

Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.

 1. Bản sao chính xác
  Giữ nguyên định dạng của tài liệu gốc. Cài đặt này được đề xuất cho tài liệu có bố cục phức tạp, như tập sách quảng cáo. Tuy nhiên, lưu ý rằng cài đặt này giới hạn khả năng thay đổi văn bản và định dạng trong tài liệu đầu ra.
 2. Bản sao có thể chỉnh sửa
  Tạo tài liệu có định dạng có thể hơi khác với định dạng của tài liệu gốc. Tài liệu được tạo ở chế độ này dễ dàng chỉnh sửa.
 3. Văn bản có định dạng
  Giữ lại đoạn nhưng không giữ lại vị trí chính xác của đối tượng trên trang hoặc khoảng cách dòng. Văn bản thu được sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.
  Văn bản dọc sẽ trở thành ngang.
 4. Văn bản thuần túy
  Loại bỏ hầu hết định dạng. Chỉ giữ nguyên kiểu phông chữ nếu tùy chọn Giữ lại kiểu văn bản in đậm, in nghiêng và gạch chân trong văn bản thuần túy được bật.

Cỡ giấy mặc định

Bạn có thể chọn cỡ giấy dùng để lưu ở định dạng RTF, DOC, DOCX hoặc ODT từ danh sách thả xuống Cỡ giấy mặc định.

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được cải tiến bằng các tùy chọn trong danh sách thả xuống Cài đặt hình ảnh Giữ hình ảnh.

Gợi ý. Để thay đổi các tham số lưu ảnh, nhấp Tùy chỉnh.... Chỉ định cài đặt mong muốn trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh và nhấp OK.

Cài đặt văn bản

 • Giữ lại đầu trang, chân trang và số trang
  Giữ lại đầu trang, chân trang và số trang trong văn bản đầu ra.
 • Giữ lại ngắt dòng và dấu gạch nối
  Giữ lại sắp xếp ban đầu của các dòng văn bản trong văn bản đầu ra. 
 • Giữ ngắt trang
  Giữ lại sắp xếp trang ban đầu.
 • Giữ số dòng
  Giữ lại đánh số dòng ban đầu (nếu có). Số dòng sẽ được lưu vào một trường riêng không thay đổi khi bạn chỉnh sửa văn bản.
  Tính năng này chỉ khả dụng nếu tùy chọn Bản sao có thể chỉnh sửa được chọn trong danh sách thả xuống Bố cục tài liệu.
 • Giữ màu văn bản và nền
  Chọn tùy chọn này để giữ lại màu phông chữ và màu nền.
 • Giữ lại kiểu văn bản in đậm, in nghiêng và gạch chân trong văn bản thuần túy
  Giữ lại kiểu phông chữ khi tùy chọn Văn bản thuần túy được chọn trong danh sách thả xuống Bố cục tài liệu.

Nếu bạn tắt phát hiện đầu trang, chân trang, mục lục, danh sách đánh số và ghi chú cuối trang trên tab OCR của hộp thoại Tùy chọn (để mở hộp thoại này, nhấp Tùy chọn... trên trình đơn Công cụ), những thành phần này sẽ được lưu dưới dạng nội dung văn bản.

Ký tự có độ tin cậy thấp

Bật tùy chọn Tô sáng các ký tự có độ tin cậy thấp nếu bạn định chỉnh sửa tài liệu trong Microsoft Word thay vì ngăn Văn bản trong OCR Editor của ABBYY FineReader. Khi tùy chọn này được chọn, tất cả các ký tự độ tin cậy thấp sẽ được tô sáng trong tài liệu Microsoft Word.

Gợi ý. Bạn có thể thay đổi màu sắc sử dụng cho các ký tự ít sử dụng trên tab Các vùng\nvà văn bản của hộp thoại Tùy chọn (để mở hộp thoại này, nhấp Tùy chọn... trên trình đơn Công cụ).

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.