Sử dụng dòng lệnh

Bạn có thể sử dụng dòng lệnh để chuyển đổi tài liệu đã quét, tệp tin PDF và tệp ảnh sang định dạng được hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dòng lệnh để khởi chạy lệnh so sánh hai bản tài liệu dưới các định dạng khác nhau mà không cần mở riêng cửa sổ OCR Editor hoặc ABBYY So sánh tài liệu.

Để xử lý tài liệu bằng dòng lệnh, thực hiện các bước sau:

  1. Mở giao diện dòng lệnh bằng cách ấn tổ hợp phím Win+R. Sau đó, nhập "cmd" vào dòng lệnh và nhấp vào OK.
  2. Nhập lệnh chuyển đổi hoặc so sánh tài liệu, sau đó nhấn phím Enter. Cửa sổ hộp thoại ABBYY FineReader sẽ xuất hiện trên màn hình. Trong đó có thanh tiến độ, cũng như các gợi ý và cảnh báo liên quan.  
  3. Sau khi tài liệu của bạn được xử lý xong, kết quả sẽ được mở trong ứng dụng thích hợp.
    Để lưu kết quả chuyển đổi, bạn sẽ phải khởi chạy thủ công quy trình lưu.

Nội dung chương:

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.