Nhận dạng nền

PDF Editor cho phép bạn tìm kiếm và sao chép văn bản và ảnh trong tài liệu PDF không chứa lớp văn bản nào, ví dụ như tài liệu quét và tài liệu được tạo từ các tệp hình ảnh. Đó là nhờ quy trình OCR chạy trên nền.

Nhận dạng nền được bật theo mặc định và bắt đầu tự động khi bạn mở tài liệu PDF.

Quy trình nhận dạng nền không làm thay đổi nội dung của tệp PDF. Thay vào đó, quy trình này thêm một lớp văn bản tạm thời sẽ không khả dụng khi bạn mở tài liệu trong các ứng dụng khác.

Nếu bạn muốn tài liệu trở nên có thể tìm kiếm trong các ứng dụng khác, bạn sẽ cần phải lưu lớp văn bản được tạo bằng quy trình nhận dạng nền. Để thực hiện việc này, nhấp vào nút trên thanh công cụ trong tab  Tài liệu và chọn Nhận dạng tài liệu... từ danh sách thả xuống. Xem thêm: Nhận dạng văn bản.

Quan trọng! Nếu chức năng tìm kiếm hoặc sao chép không hoạt động chính xác, kiểm tra xem đã chọn đúng ngôn ngữ OCR cho tài liệu hay không. Xem thêm: Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.

Để tắt nhận dạng nền, bỏ chọn tùy chọn Kích hoạt nhận dạng nền trong PDF Editor trong hộp thoại Tùy chọn.

Quy trình nhận dạng nền không thể chạy trên máy tính có bộ xử lý đơn nhân.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.