Kích hoạt ABBYY FineReader

Sau khi bạn cài đặt ABBYY FineReader PDF, bạn sẽ kích hoạt chương trình để có thể chạy chương trình trong chế độ đầy đủ. Nếu bạn không kích hoạt ABBYY FineReader PDF, chương trình sẽ chạy trong chế độ dùng thử, cho phép bạn dùng thử chương trình nhưng giới hạn số trang bạn có thể lưu và dừng hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định.

Để kích hoạt ABBYY FineReader PDF:

 1. Trong cửa sổ Tác vụ mới, nhấp Trợ giúp > Kích hoạt....
 2. Nhập số sêri hoặc tải tệp giấy phép nếu có.

Chọn một trong bốn tùy chọn kích hoạt được hiển thị trong Trình hướng dẫn kích hoạt:

 • Kích hoạt qua Internet
  Quá trình kích hoạt được thực hiện tự động và chỉ mất một vài giây để hoàn thành. Phương pháp này yêu cầu một kết nối Internet hoạt động.
 • Kích hoạt qua trang web ABBYY
  1. Nhấp vào liên kết trong Trình hướng dẫn kích hoạt để mở trang kích hoạt.
  2. Sao chép ID sản phẩm trong Trình hướng dẫn kích hoạt và dán vào trường tương ứng trên trang.
  3. Sao chép số sêri trong Trình hướng dẫn kích hoạt và dán vào trường tương ứng trên trang.
  4. Lưu tệp giấy phép vào đĩa cứng của bạn.
  5. Nhấp Tiếp theo trong Trình hướng dẫn kích hoạt và chỉ định đường dẫn tới tệp giấy phép.
  6. Nhấp Tiếp theo.

ABBYY FineReader PDF sẽ được kích hoạt và chạy ở chế độ đầy đủ từ thời điểm đó trở đi.

 • Kích hoạt bằng email
  1. Chương trình sẽ tạo một email có toàn bộ thông tin cần thiết để kích hoạt.
  2. Gửi email mà không thay đổi nội dung văn bản và chủ đề. Bạn sẽ nhận được thư trả lời chứa tệp giấy phép.
  3. Lưu tệp giấy phép vào đĩa cứng của bạn.
  4. Chỉ định đường dẫn đến tệp giấy phép trong Trình hướng dẫn kích hoạt.

ABBYY FineReader PDF sẽ được kích hoạt và chạy ở chế độ đầy đủ từ thời điểm đó trở đi.

 • Kích hoạt bằng email từ máy tính khác
  1. Chọn phương thức kích hoạt này nếu bạn không thể kích hoạt ABBYY FineReader PDF trên máy tính mà chương trình được cài (ví dụ: nếu máy tính không có kết nối Internet hoặc không thể gửi tin nhắn email).
  2. Lưu thông tin cấp phép thành tệp văn bản.
  3. Tạo email mới trên máy tính có thể gửi email. Chỉ định Yêu cầu kích hoạt trong trường Chủ đềFineReader-activation@abbyy.com trong trường Đến.
  4. Sao chép nội dung của tệp văn bản vào email. Không thực hiện bất cứ thay đổi gì để đảm bảo thư của bạn sẽ được xử lý tự động và bạn sẽ nhận được trả lời nhanh chóng.
  5. Gửi thư. Bạn sẽ nhận được thư trả lời cùng với tệp giấy phép.
  6. Lưu tệp giấy phép vào đĩa cứng của bạn.
  7. Chỉ định đường dẫn đến tệp giấy phép trong Trình hướng dẫn kích hoạt.

ABBYY FineReader PDF sẽ được kích hoạt và chạy ở chế độ đầy đủ từ thời điểm đó trở đi.

Sau khi bạn kích hoạt ABBYY FineReader một lần, bạn sẽ có thể cài đặt chương trình trên cùng máy tính với số lần bất kỳ mà không phải kích hoạt lại chương trình. Tuy nhiên, nếu những thay đổi quan trọng được thực hiện với cấu hình phần cứng của máy tính, ổ cứng của máy tính được định dạng hoặc hệ điều hành được cài đặt lại, bạn có thể cần nhận tệp giấy phép và kích hoạt lại ABBYY FineReader.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.