Позначки в тексті при рецензуванні

За допомогою PDF-редактора ви можете позначити в PDF-документі зміни, які необхідно внести у вихідний документ. Такі коментарі не змінюють сам текст PDF-документа, а тільки вказують на зміни, які потрібно внести у вихідному документі.

Анотації, пов’язані з редагуванням тексту, доступні для використання в документах, у яких є текстовий шар або завершене фонове розпізнавання.

ABBYY FineReader підтримує такі інструменти:

Позначити маркером
Позначити підкресленням
Позначити перекресленням
Додати відмітку для вставлення тексту

До будь-якого типу анотацій ви можете додати коментар. Для цього двічі клацніть на анотації. Детальніше про роботу з коментарями див. «Спільне використання PDF-документів».

Щоб виділити текст маркером, підкреслити або закреслити його:

  • На панелі інструментів вкладки Документ виберіть потрібний інструмент і на сторінці виділіть текст, або
  • На сторінці виділіть текст і на панелі інструментів вкладки Документ виберіть потрібний інструмент.

Щоб вказати, у якому місці документа необхідно вставити його:

  • На панелі інструментів вкладки Документ натисніть і відмітьте місце у документі, куди потрібно додати текст.

Щоб змінити колір анотації:

  • Використовуйте контекстне меню анотації, або
  • На панелі інструментів вкладки Документ виберіть потрібний інструмент і натисніть кнопку необхідного кольору на панелі, що з’явилася.

За допомогою пошуку за ключовими словами ви можете виділити текст у ABBYY FineReader, не проглядаючи документ цілком.

  1. Відкрийте панель Пошук.
  2. У текстове поле введіть слово або словосполучення, яке хочете знайти.
  3. У результатах пошуку позначте слова, які потрібно виділити, виберіть необхідний інструмент і натисніть на стрілку поряд із інструментом для вибору потрібного кольору.

За замовчуванням колір на панелі Пошук відповідає кольору анотації на панелі інструментів.

17.05.2023 7:35:15

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.