Формат EPUB/FB2

Ця закладка містить такі групи налаштувань:

Оформлення документа

Вибір режиму оформлення залежить від того, як ви будете використовувати створений документ надалі:

  • Форматований текст
    В отриманому документі збережеться розбивка на абзаци, але не збережеться розміщення об’єктів на сторінці та міжрядкові інтервали. Таким чином, буде отримано суцільний текст із вирівнюванням за лівим краєм. Для тексту, у якому порядок читання справа наліво, вирівнювання буде за правим краєм.
    Будь-який текст із вертикальною орієнтацією в цьому режимі буде відображатися горизонтально.
    У форматі EPUB також збережеться написання шрифту.
  • Простий текст
    У цьому режимі форматування тексту не збережеться.

У форматі EPUB ви також можете зберегти шрифти. Для цього в режимі Форматований текст позначте опцію Зберігати шрифти та розміри (тільки для EPUB). Щоб вбудувати використовувані шрифти в створювану електронну книгу, позначте опцію Вбудовувати шрифти.
Деякі пристрої або ПЗ не підтримують відображення вбудованих шрифтів.

Створити обкладинку

Виберіть опцію Використовувати першу сторінку як обкладинку, щоб використовувати першу сторінку документа як обкладинку книжки.

Параметри збереження ілюстрацій

Якщо розпізнаний текст містить велику кількість ілюстрацій, то розмір кінцевого файлу може бути дуже великим. Якість зображень і розмір отриманого файлу залежать від вибраного значення у випадному списку Зберігати малюнки.

Порада. Для того щоб змінити параметри збереження малюнків, виберіть пункт Інша.... У діалоговому вікні, що відкрилося, Параметри збереження виберіть необхідні значення та натисніть кнопку ОК.

Налаштування для формату EPUB

Ви можете вибрати версію стандарту EPUB, у якій потрібно зберегти документ.

Зберігати метадані, у т.ч. авторів, ключові слова та ін.

Під час збереження буде автоматично збережено метадані відкритого документа. Опцію позначено за замовчуванням.

Щоб відредагувати поточні метадані документа, натисніть Редагувати метадані..., внесіть потрібні виправлення та натисніть OK.

12.06.2024 14:31:57

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.