Перегляд відмінностей

Відмінності, що знайдені під час порівняння документів, відображаються наочно: видаються як список на панелі відмінностей і підсвічуються в обох версіях документа.

Програма ABBYY Порівняння документів знаходить такі види відмінностей:

Кожен елемент списку відмінностей містить видалений, доданий або виправлений текст і номери відповідних сторінок у першому та другому документах. Цей текст можна скопіювати в буфер обміну за допомогою команди Копіювати розбіжність контекстного меню елемента відмінності або за допомогою меню Правка > Копіювати розбіжність.

Якщо текст виправлено, вказується текст до та після внесення змін.

Кількість знайдених відмінностей вказується:

 • на червоній панелі, що з’явилася, у верхній частині вікна програми:
 • поряд із назвою вкладки: .

Під час виділення елемента на вкладці Відмінності відбувається синхронізація документів: незбіжні частини першого та другого документів розташовуються поряд.

Для перемикання між відмінностями:

 • Натисніть на відмінність у документі;
 • Використовуйте гарячі клавіші: Ctrl+Right Arrow/Ctrl+Left Arrow;
 • Стрілки / на панелі інструментів вкладки Відмінності;
 • Меню Порівняти > Наступна розбіжність/Попередня розбіжність.

Для швидкого та зручного перегляду відмінностей у програмі використовується режим синхронного гортання сторінок, що дозволяє паралельно переглядати знайдені невідповідності на двох документах.
Синхронний перегляд документів увімкнено за замовчуванням. Щоб вимкнути його, виберіть пункт меню Вигляд > По ширині, контекстне меню документів або натисніть кнопку , розташовану в панелі інструментів кожного документа.

Групування відмінностей

ABBYY Порівняння документів об’єднує знайдені відмінності у групи, дозволяючи під час перегляду ігнорувати несуттєві відмінності та концентрувати увагу на важливих невідповідностях.

Відмінності поділяються на 3 групи:

 • Основний текст
  У цій групі містяться суттєві відмінності, які є в тексті документа.
 • Колонтитули
  Відмінності, що містяться у верхньому та нижньому колонтитулах, наприклад у номерах сторінок.
 • Нумерація
  Відмінності в нумерації, наприклад у нумерованих списках.

Щоб вимкнути групування, натисніть на вкладці Відмінності.

Щоб ігнорувати несуттєві відмінності, використовуйте:

 • Кнопку на панелі інструментів вкладки Відмінності;
 • Команду Ігнорувати розбіжність у контекстному меню елемента.

Ви можете одночасно видалити кілька відмінностей, для цього натисніть клавішу Ctrl та почергово вибирайте відмінності лівою кнопкою мишки.

Щоб проігнорувати всі однакові відмінності, виберітькоманду Ігнорувати однакові в контекстному меню елемента.

Видалені відмінності не будуть збережені у звіті.

17.05.2023 7:35:15

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.