Bir alanı tablo olarak kopyalamak

Bir PDF belgesinin belirli bir alanını tablo olarak kopyalamak için:

 1. Fareyi kullanarak, kopyalamak istediğiniz alanın çevresine bir dikdörtgen çizin.
  Bir tabloyu ya da bir tablonun herhangi bir bölümünü, düz metni ve hatta resimleri bile belirleyebilirsiniz.
  İşaretlediğiniz alanın tek bir sayfaya sığabilmesi gerekir.
 2. Belirlenen alanın hemen yanında çıkan araç çubuğundan simgesine tıklayın.  Alternatif olarak, belirlenen alana sağ tıklayarak açılan kısayol menüsünden Tablo olarak Kopyala seçeneğine tıklayabilir ya da Ctrl+Alt+C kısayol tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
  Bir tabloyu kopyalamadan önce yapısını değiştirebilirsiniz.
 3. Kopyalanan tabloyu istediğiniz uygulamaya yapıştırın.

PDF Düzenleyici, kopyalamadan önce tablo yapısını değiştirmenize izin verir. Şunları yapabilirsiniz:

  • dikey/yatay ayırıcılar ekleyebilir;
  • ayırıcıları silebilir;
  • tablo hücrelerini bölebilir/birleştirebilirsiniz.

Belirlenen alandaki metin için tanıma yapıldıktan sonra, ilgili bölgenin yanında tablo düzenleme araçlarını içeren bir araç çubuğu görüntülenir.Tablo yapısını değiştirmek için bu araçları kullanın ve tekrar tablo düzenleme araç çubuğundaki simgesine tıklayın. Seçilen tablo panoya kopyalanacaktır.

Orijinal dosyadaki tabloda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Orijinal dosyadaki tabloyu OCR Editöründe düzenleyebilirsiniz.

Kopyalanan tablo verileri orijinal belgedeki verilerden ciddi anlamda farklı ise:

 • Belgenin bir metin katmanı yoksa, OCR dilleri için doğru seçiminin yapıldığından emin olun
 • Kopyalamak istediğiniz verileri içeren sayfada kalitesi düşük bir metin katmanı varsa, metin katmanını yenisiyle değiştirin.

Şimdi verileri kopyalamayı tekrar deneyin.

17.05.2023 7:35:13

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.