Metin tanıma

Arka planda tanıma bir belgeye geçici bir metin katmanının eklendiği ve böylece metin üzerinde işaretleme, kopyalama ve arama işlemleri yapabilmenizi sağlayan bir süreçtir. PDF belgelerine kalıcı bir metin katmanı ekleyerek bu özellikleri diğer kullanıcıların kullanabilmesini sağlamanız da mümkündür. Metin katmanlarına sahip olan belgeler pratikte orijinallerinden ayırt edilemezler. Arama yapılabilir bir PDF belgesinde var olan bir metin katmanını değiştirmeniz mümkündür.

  1. Belge sekmesindeki araç çubuğunda   düğmesine tıklayın ve açılır listeden Belgeyi Tanı... seçimini yapın. Alternatif olarak, ana menüden Belge > Belgeyi Tanı > Belgeyi Tanı... seçimini yapın ya da CTRL+SHIFT+R tuş kombinasyonunu kullanın.
  2. Açılan iletişim kutusunda uygun OCR dillerini belirtin. Ayrıca bakınız: OCR'den önce dikkate alınması gereken belge özellikleri.
  3. OCR kalitesini artırmak için görüntü işlemeyi etkinleştirin. Görüntü işleme, belgenizin görünümünü değiştirebilir.
    • Sayfa yönlendirmesini düzelt - Program metin yönünü algılar ve gerekirse düzeltir.
    • Görüntülerdeki eğriliği giderin ve görüntü çözünürlüğünü düzeltin - Program her türlü eğriliği algılar ve düzeltir, uygun görüntü çözünürlüğünü seçer ve görüntüleri daha iyi hale getirmek için bazı değişiklikler yapar.
  4. Tanı düğmesine tıklayın.
  5. Sonuç olarak ortaya çıkacak belgede, üzerinde arama yapılabilecek bir metin katmanı olur.

Bir dosyadan aldığınız bir PDF belgesine sayfalar eklerken ya da kağıt belgeleri tararken de bir metin katmanı ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Görüntü İşleme Ayarları iletişim kutusundan Resimlerdeki metinleri tanı seçeneğini seçin (Sayfaları Düzenle sekmesine gidin, düğmesine tıklayın ve Görüntü İşleme Ayarları seçimini yapın) ve belgenin dillerini belirleyin. Ayrıca bakınız: Sayfalarla çalışmak.

Tanınan metni kontrol etmek istiyorsanız, programı standart olmayan yazı tiplerini ve karakterleri tanıması için eğitin veya ABBYY FineReader'ın diğer bazı gelişmiş özelliklerini kullanın, Belge sekmedeki araç çubuğundan düğmesine tıklayın ve açılır listeden OCR Editörü’nde Tanı ve Doğrula seçimini yapın. Alternatif olarak ana menüden Belge seçimini yapın ve Belgeyi Tanı > OCR Editörü’nde Tanı ve Doğrula seçeneğine tıklayın. Ayrıca bakınız: PDF belgelerinin OCR Düzenleyiciye gönderilmesi.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.