Označovanie textu

Program PDF Editor umožňuje indikovať, aké zmeny by sa mali vykonať v dokumente. Žiadne značky úprav, ktoré pridáte, nezmenia samotný text, ale iba ukazujú, aké zmeny je potrebné vykonať a kde.

Anotácie súvisiace s úpravami textu sú dostupné iba v dokumentoch s textovou vrstvou alebo dokumentoch, ktoré boli rozpoznané procesom rozpoznávania na pozadí.

Program ABBYY FineReader obsahuje nasledujúce nástroje na komentovanie:

Zvýraznenie
Podčiarknutie
Prečiarknutie
Pridanie poznámky na vloženie textu

K akémukoľvek typu anotácie môžete pridať komentár dvojitým kliknutím na anotáciu. Ak chcete zistiť viac o komentároch, pozrite si časť Spolupráca na dokumentoch PDF.

Zvýraznenie, podčiarknutie alebo prečiarknutie časti textu:

  • Vyberte nástroj na označenie na paneli nástrojov na karte Dokument a potom vyberte požadovaný fragment textu, alebo
  • Vyberte požadovaný fragment textu a potom na paneli s nástrojmi na karte Dokument vyberte nástroj na označovanie.

Označenie bodu vloženia:

  • Kliknite na nástroj na paneli s nástrojmi na karte Dokument a kliknite na miesto, kde si myslíte, že je potrebné vložiť text.

Zmena farby anotácie:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a v ponuke skratiek vyberte požadovanú farbu alebo
  • Kliknite na nástroj na označovanie na paneli nástrojov Dokument a kliknite na jedno z polí farieb na paneli nástrojov, ktorý sa zobrazí nad dokumentom.

Funkciu vyhľadávania môžete použiť na označenie konkrétnych častí textu bez potreby čítať celý dokument na ich nájdenie.

  1. Otvorte tablu Hľadať.
  2. Zadajte text alebo výraz, ktorý chcete nájsť.
  3. V table HĽADAŤ vyberte nájdené výskyty, ktoré chcete označiť, a kliknite na požadovaný nástroj na označovanie. Ak chcete vybrať inú farbu, kliknite na šípku vedľa nástroja na označovanie namiesto kliknutia na samotný nástroj a potom kliknite na požadovanú farbu na palete farieb, ktorá sa zobrazí.

Nástroje na označovanie na table Hľadať predvolene používajú rovnaké farby ako nástroje na označovanie na paneli s nástrojmi Nástroje PDF.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.