Ak neboli detegované tabuľky a obrázky

Ak nebola detegovana tabulka

Oblasti tabuľky označujú tabuľky alebo časti textu, ktoré sú rozmiestnené vo forme tabuľky. Ak automatické zisťovanie obrázka programu zlyhá, použite na vykreslenie oblasti tabuľky okolo tabuľky nástroj Tabuľka.

 1. Vyberte nástroj , ktorý sa nachádza na paneli nástrojov vo vrchnej časti okna Snímka a pomocou myši nakreslite nad tabuľkou na snímke štvorec (resp. obdĺžnik).
 2. Kliknite pravým tlačidlom na tabuľku a potom kliknite na Analyzovať štruktúru tabuľky v kontextovej ponuke, alebo kliknite na tlačidlo na kontextovom paneli oblasti Tabuľka.
 3. Pri úprave výsledkov používajte kontextový panel nástrojov, ponuku skratiek oblasti Tabuľka alebo príkazy v ponuke Oblasť.
 4. Znova spustite proces OCR.

Zmeniť môžete aj typ už rozpoznanej oblasti. Ak chcete zmeniť typ oblasti na Tabuľka, kliknite pravým tlačidlom na oblasť a potom kliknite na Zmeniť typ oblasti > Tabuľka.

Ak program ABBYY FineReader nedokáže správne zistiť riadky a stĺpce v tabuľke automaticky, môžete rozvrhnutie upraviť ručne a znovu spustiť proces OCR.

 • Pomocou príkazov v ponuke Oblasť alebo príkazov v kontextovej ponuke oblasti Tabuľka môžete:
  • Analyzovať štruktúru tabuľky (automaticky sa analyzuje štruktúra tabuľky, takže nemusíte kresliť zvislé a vodorovné oddeľovače ručne);
  • Rozdeliť bunky, Zlúčiť bunky a Zlúčiť riadky (umožňuje opraviť všetky nesprávne rozpoznané riadky alebo stĺpce)
 • Pomocou kontextového panela zvolenej tabuľky môžete: pridávať vodorovný alebo zvislý oddeľovač, mazať oddeľovače tabuľky, analyzovať štruktúru tabuľky, rozdeľovať bunky alebo spájať bunky či riadky (kliknite do oblasti Tabuľka a v kontextovom paneli nástrojov kliknite na vhodný nástroj: ).

Tip. Kliknite na nástroj z kontextového panelu s nástrojmi a vyberte objekty.

Poznámka:

 1. Príkaz na rozdelenie bunky môžete použiť iba pre bunky tabuľky, ktoré boli predtým zlúčené.
 2. Ak chcete zlúčiť alebo rozdeliť bunky či riadky tabuľky, vyberte ich na snímke a potom zvoľte vhodný nástroj alebo príkaz ponuky.
 3. Ak tabuľka obsahuje zvislé textové bunky, bude potrebné najprv zmeniť vlastnosti textu.
 4. Ak bunky tabuľky obsahujú iba snímku, vyberte možnosť S vybratými bunkami narábať ako s obrázkami v table Vlastnosti oblasti (kliknite pravým tlačidlom na oblasť a potom v kontextovej ponuke kliknite na Vlastnosti).

Ak bunka obsahuje kombináciu obrázka a textu, vyberte snímku, aby ste ju mohli presunúť do vyhradenej oblasti v bunke.

Pozrite tiež:

Ak nebol detegovany obrazok

Oblasti Obrázka označujú obrázky nachádzajúce sa v dokumente. Ak nechcete, aby sa rozpoznával fragment textu, môžete použiť aj možnosť Oblasti obrázka. Ak zlyhá automatické zisťovanie obrázka programom, použite nástroj Obrázok na manuálne vykreslenie oblasti obrázka okolo obrázka.

 1. V paneli nástrojov v hornej časti okna Snímka vyberte nástroj a myšou vykreslite okolo obrázka na snímke obdĺžnik.
 2. Znova spustite proces OCR.

Ak je na obrázku v dokumente vytlačený text, vyznačte okolo tohto obrázka oblasť Obrázok v pozadí.

 1. V okne Snímka vyberte z panela nástrojov a ohraničte obrázok rámom.
 2. Spustite proces rozpoznávania OCR.

Typ existujúcej oblasti môžete zmeniť na Obrázok alebo Obrázok v pozadí. Kliknite na oblasť pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zmeniť typ oblasti > Obrázok alebo Zmeniť typ oblasti > Snímka pozadia.

Ďalšie informácie o typoch oblastí a o upravovaní oblastí sa nachádzajú v časti Ak sa nesprávne zistia oblasti.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.