Zobrazenie a úprava súborov PDF

S programom ABBYY FineReader môžete jednoducho zobraziť, upravovať, komentovať a vyhľadávať v ľubovoľnom type súborov PDF, dokonca aj tých, ktoré ste získali jednoduchým skenovaním papierového dokumentu, a teda neobsahujú žiadny vyhľadávateľný alebo upraviteľný text.

Zobrazenie súborov PDF a pridávanie komentárov

Na domovskej obrazovke prejdite na kartu Otvoriť a kliknite na tlačidlo Dokument PDF:
.

V programe PDF Editor sa otvorí vybraný dokument na prezeranie a komentovanie.

Ak chcete prechádzať a navigovať v dokumente, použite tlačidlá Stránky, Záložky, Vyhľadávanie a Komentáre na karte Dokument.

Program ABBYY FineReader ponúka tieto nástroje na komentovanie:

Úprava súborov PDF

Aplikáciu ABBYY FineReader môžete použiť na úpravu textu a obrázkov, vytváranie záhlavia a päty, ako aj na pridávanie vlastných obrázkov. Ak chcete prepnúť do režimu úprav, prejdite na kartu Upraviť obsah.

Pozrite tiež: Úprava textu, Vkladanie a úprava obrázkov.

Ochrana dokumentov PDF

Aplikáciu ABBYY FineReader môžete použiť aj na pridávanie digitálnych a textových podpisov, šifrovanie dokumentu pomocou hesla alebo vodoznaku a na úpravu dôverných informácií. Môžete to urobiť tak, že prejdete na kartu Zabezpečenie.

Pozrite tiež: Digitálne podpisy, Odstrániť dôverné informácie z dokumentov PDF, Heslá a povolenia.

Working with interactive forms

ABBYY FineReader PDF allows you to create, edit, fill out, save, and print interactive PDF forms. Pozrite tiež: Working with interactive PDF forms

Keď otvoríte súbor PDF, ktorý obsahuje interaktívny formulár, zvýraznia sa polia formulára a môžete vybrať hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu alebo napísať nejaké informácie.

Ak sa vyskytne formulár, ktorý nemôžete vyplniť jednoduchým napísaním textu do prázdnych polí, použite nástroj Exportovať na napísanie potrebných informácií vo formulári. Pozrite tiež: Vyplniť formuláre.

Ďalšie informácie o práci so súbormi PDF nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.