Uloženie výsledkov porovnania

Môžete uložiť:

 1. Jeden z dokumentov ako súbor vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.  
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte Rozdiely a zvoľte DOCX v režime sledovania zmien pre Dokument 1 / Dokument 2.  Poznámka: uložený dokument je rozpoznanou verziou pôvodného dokumentu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť vizuálne rozdiely a chyby rozpoznávania. Dokument tohto typu by sa preto mal používať iba na zobrazenie rozdielov.
 2. Jeden z dokumentov ako súbor PDF s rozpoznanými rozdielmi vo forme komentárov.
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte Rozdiely a zvoľte PDF s komentármi pre Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Zoznam rozdielov ako tabuľka v programe Microsoft Word.
  Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte Rozdiely a zvoľte Porovnávacia zostava.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.