Ukladanie vo formáte PDF

Program ABBYY FineReader vám umožňuje ukladať celé dokumenty PDF alebo vybraté strany. K dispozícii sú rôzne možnosti uloženia.

  • Ak chcete uložiť dokument PDF, v ktorom budú môcť používatelia vyberať, kopírovať a upravovať jeho obsah, kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Prehľadávateľný dokument PDF. Alebo kliknite naSúbor > Uložiť ako > Uložiť ako prehľadávateľný dokument PDF....
    Dokument sa uloží ako súbor PDF s možnosťou vyhľadávania. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte PDF.
  • Ak chcete uložiť dokument PDF, v ktorom nebudú môcť používatelia vyberať, kopírovať a upravovať jeho obsah, kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Len obrázok vo formáte PDF. Alebo kliknite naSúbor > Uložiť ako Uložiť ako len obrázok vo formáte PDF....

Dokument sa uloží ako súbor PDF obsahujúci iba snímky. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte PDF.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Prehľadávateľný dokument PDF (alebo Len obrázok vo formáte PDF).

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > PDF dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.