Ukladanie dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje uloženie celých dokumentov PDF alebo iba vybratých strán. K dispozícii sú rôzne možnosti uloženia.

  • Ak chcete uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v aktuálnom dokumente PDF, kliknite Súbor > Uložiť v hlavnej ponuke. Prípadne kliknite na na paneli nástrojov na karte Dokument.
  • Ak chcete uložiť aktuálny dokument PDF pod iným názvom alebo do iného priečinka, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument PDF... v hlavnej ponuke. Prípadne kliknite na na paneli nástrojov na karte Dokument a potom kliknite na položku Dokument PDF....
  • Ak chcete dokument uložiť ako dokument PDF, v ktorom používatelia budú môcť vyberať, kopírovať a upravovať obsah, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Prehľadávateľný dokument PDF. Prípadne kliknite na Uložiť ako na paneli nástrojov na karte Dokument a potom kliknite na položku Prehľadávateľný dokument PDF.
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na prehľadávateľný dokument PDF s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.
  • Ak chcete uložiť dokument PDF bez textovej vrstvy (takéto dokumenty PDF nie je možné prehľadávať a ich obsah nemožno vyberať, kopírovať ani upravovať), kliknite na Súbor > Uložiť ako > Len obrázok vo formáte PDF. Prípadne kliknite na Uložiť ako na paneli nástrojov na karte Dokument a potom kliknite na položku Len obrázok vo formáte PDF.
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na dokument PDF obsahujúci iba snímky s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.

Ak chcete konvertovať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a kliknite na Uložiť ako v ponuke skratiek. Prípadne prejdite na kartu Usporiadať strany, vyberte príslušné stránky a kliknite na šípku vedľa tlačidla na paneli s nástrojmi.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.