Otvorenie snímok a súborov PDF

Program ABBYY FineReader vám umožňuje otvoriť súbor PDF a súbory snímok v ľubovoľnom z podporovaných formátov.

Ak chcete otvoriť snímku alebo súbor PDF, urobte tieto kroky:

  1. V programe OCR Editor kliknite na na paneli nástrojov alebo kliknite na Súbor > Otvoriť obraz....
  2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte jednu alebo viac snímok alebo súborov PDF.
  3. Ak vyberiete súbor s viacerými stranami, môžete zadať rozsah strán, ktoré sa majú otvoriť.
  4. Vyberte Automaticky spracovať snímky strán pri ich pridaní, ak chcete snímku spracovať automaticky.

Tip. Môžete určiť, čo má program urobiť so snímkou, napr. ktoré nedostatky snímky sa majú opraviť, alebo či sa má dokument analyzovať a rozpoznať automaticky. Ak chcete zadať možnosti spracovania snímky, kliknite na tlačidlo Možnosti.... Podrobnosti nájdete v časti Možnosti spracovania snímky.

Ak je projekt OCR už otvorený, keď otvárate nové strany, vybraté strany sa pridajú na koniec tohto projektu. Ak aktuálne nie je otvorený žiadny projekt OCR, vytvorí sa z vybratých strán nový projekt OCR.

Ďalšie informácie o práci so stranami a projektmi OCR nájdete v časti Projekty OCR.

Prístup k niektorým súborom PDF môže byť ich autormi obmedzený. Medzi takéto obmedzenia patrí ochrana heslom, obmedzenia otvárania dokumentu a kopírovania obsahu. Pri otváraní takých súborov bude program ABBYY FineReader požadovať heslo. 

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.