Vypĺňanie formulárov

Program PDF Editor umožňuje zobraziť, vyplniť, uložiť a vytlačiť interaktívne formuláre.

 1. Ak dokument obsahuje formulár, zobrazí sa nasledujúca správa:

  Zvýraznenie interaktívnych polí formulára môžete zakázať zrušením začiarknutia polí Zvýrazniť polia buď v tejto správe alebo v hlavnej ponuke: Editor formulárov > Zvýrazniť polia.
 2. Ak chcete vyplniť formulár, vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu alebo zadajte text z klávesnice.


Pomocou programu ABBYY FineReader môžete tiež:

 • Načítať údaje do formulára
  Click Editor formulárov > Formulárové údaje > Načítať formulárové údaje zo súboru..., browse to a file with form data, and click Otvoriť. The form will be populated with data from the file you selected.
  Form data can be loaded from FDF or XFDF files.
 • Uložiť údaje formulára
  Click Editor formulárov > Formulárové údaje > Uložiť formulárové údaje do súboru..., specify a name for your file, select an output format, and click Uložiť. The form data will be saved to file.
  Form data can be saved in FDF, XFDF, or HTML formats.
 • Vymazať polia formulára
  Kliknite na Editor formulárov > Formulárové údaje > Resetovať formulár. Všetky polia formulára sa vymažú.

Ak je v nastaveniach programu vypnutý jazyk JavaScript, niektoré prvky vo formulároch PDF môžu byť nedostupné. Môžu byť napríklad nedostupné kontroly formátu údajov. Jazyk JavaScript môžete aktivovať kliknutím na Možnosti > Iné > Povoliť jazyk JavaScript v dokumentoch PDF.

Pozrite tiež: Funkcie zabezpečenia PDF.

Ak v aktuálnom formulári nie sú zvýraznené žiadne interaktívne polia, uistite sa, že Zvýrazniť polia je táto možnosť vybraná buď v hornej časti obrazovky, alebo v hlavnej ponuke: Editor formulárov > Zvýrazniť polia. If the option or menu item is selected but you still don't see any highlighted fields, use the  Exportovať tool to fill out your form.
Pozrite tiež: Pridanie anotácie textového bloku do dokumentu PDF.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.