Nastavenia EPUB / FB2

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

  • Formátovaný text
    Zachová odseky, ale nezachová presné umiestnenie objektov a riadkovanie. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
    Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
    Štýly písiem sa zachovajú iba vo formáte EPUB.
  • Iba text
    Nezachová formátovanie.

Ak ukladáte do formátu EPUB, môžete zachovať písma výberom možnosti Formátovaný text v rozbaľovacom zozname Rozloženie dokumentu a zapnutím možnosti Zachovať písma a veľkosti písem (len EPUB) uvedenej nižšie. Vyberte možnosť Vložiť písma na vloženie písem dokumentu do výslednej elektronickej knihy.
Niektoré zariadenia a softvér nezobrazujú vložené písma.

Vytvoriť obálku

Ak chcete použiť prvú stranu v dokumente ako obálku, zapnite možnosť Použiť prvú stránku ako obálku elektronickej knihy.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Zachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia EPUB

Môžete si vybrať, ktorú verziu formátu EPUB chcete použiť.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.