Pouzivanie stylov

Pri rozpoznávaní textu program ABBYY FineReader zistí štýly a formátovanie použité v originálnom dokumente. Tieto štýly a toto formátovanie sa zachovajú aj vo výstupnom dokumente. Pomocou okna Text môžete prezerať, upravovať a vytvárať štýly na formátovanie rozpoznaného textu.

Použitie štýlu vo fragmente textu:

  1. V okne Text vyberte požadovanú časť textu.
  2. Kliknite v kontextovej ponuke na Vlastnosti.
  3. Vyberte požadovaný štýl zo zoznamu Štýl na table Vlastnosti textu.

Pri ukladaní rozpoznaných textov vo formátoch DOCX, ODT alebo RTF môžete zachovať všetky existujúce štýly. Podrobnosti sú uvedené v časti Ukladanie upraviteľných dokumentov.

Zmena, vytváranie a zlučovanie štýlov:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na  Editor štýlov...
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte požadovaný štýl a upravte jeho názov, písmo, veľkosť písma, medzery medzi znakmi a mierku.
  3. Ak chcete vytvoriť nový štýl, kliknite na Nový. Novovytvorený štýl sa pridá do zoznamu existujúcich štýlov, kde ho budete môcť upraviť.
  4. Ak chcete zlúčiť viacero štýlov do jedného, vyberte štýly, ktoré chcete zlúčiť, a kliknite na Zlúčiť... V dialógovom okne Zlúčiť štýly určte štýl, do ktorého chcete zlúčiť vybraté štýly.
  5. Zmeny uložte kliknutím na OK.

Môžete sa pohybovať medzi fragmentmi textu vytlačenými v rovnakých štýloch. V okne Editor štýlov vyberte požadovaný štýl a kliknite na položku Predchádzajúci fragment alebo Nasledujúci fragment.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.