Oznaczanie tekstu

W Edytorze PDF można wskazać, jakie poprawki należy nanieść w dokumencie. Znaki redaktorskie nie zmieniają samego tekstu, a jedynie wskazują, gdzie i jakie zmiany należy wprowadzić.

Adnotacje dotyczące edycji tekstu są dostępne tylko w dokumentach z warstwą tekstową i dokumentach rozpoznanych przez proces rozpoznawania w tle.

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do oznaczania:

Wyróżnienie
Podkreślenie
Przekreślenie
Dodaj uwagę, aby wstawić tekst

Komentarz można dodać do każdego typu adnotacji dwukrotnie ją klikając. Więcej informacji na temat komentarzy znajduje się w sekcji Współpraca przy dokumentach PDF.

Aby wyróżnić, podkreślić lub skreślić fragment tekstu:

  • Wybierz narzędzie znaczników na pasku narzędzi w zakładce Dokument,a następnie wybierz żądany fragment tekstu, lub
  • Wybierz żądany fragment tekstu, a następnie wybierz narzędzie znaczników na pasku narzędzi w zakładce Dokument.

Aby zaznaczyć punkt wstawiania:

  • Kliknij narzędzie na pasku narzędzi w zakładce Dokument i kliknij miejsce, w którym Twoim zdaniem należy wstawić tekst.

Aby zmienić kolor adnotacji:

  • Kliknij adnotację prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz żądany kolor lub
  • Kliknij narzędzie do zaznaczania na głównym pasku narzędziw zakładce Dokument, a następnie kliknij jedno z kolorowych pól na pasku narzędzi, który pojawi się nad dokumentem.

Za pomocą funkcji wyszukiwania można oznaczać fragmenty tekstu bez konieczności czytania całego dokumentu, aby je wszystkie znaleźć.

  1. Otwórz okno Szukaj.
  2. Wpisz słowo lub zwrot do wyszukania.
  3. W oknie SZUKAJ zaznacz trafienia, które chcesz oznaczyć i kliknij wybrane narzędzie do zaznaczania. Aby wybrać inny kolor, zamiast samego narzędzia do zaznaczania kliknij znajdującą się obok niego strzałkę, a następnie kliknij kolor na palecie, która zostanie wyświetlona.

Domyślnie narzędzia oznaczania w okienku Szukaj wykorzystują te same kolory, co narzędzia oznaczania na pasku narzędzi Narzędzia PDF.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.