Otwieranie obrazów i plików PDF

W programie ABBYY FineReader można otwierać pliki PDF i pliki obrazów w dowolnym z obsługiwanych formatów.

Aby otworzyć obraz lub plik PDF, wykonaj następujące czynności:

  1. W Edytorze OCR kliknij na pasku narzędzi lub kliknij Plik > Otwórz obraz....
  2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz jeden lub więcej plików obrazów lub plików PDF.
  3. Jeśli wybierzesz plik wielostronicowy, możesz określić przedział stron do otwarcia.
  4. Wybierz Automatycznie przetwarzaj obrazy stron w miarę dodawania jeśli chcesz, aby obraz był przetwarzany automatycznie.

Wskazówka. Możesz określić, jakie działania program powinien przeprowadzić na obrazie, np. jakie defekty obrazu powinny zostać naprawione lub czy dokument powinien zostać przeanalizowany i rozpoznany w sposób automatyczny. Aby określić opcje przetwarzania obrazu, kliknij przycisk Opcje.... Patrz Opcje przetwarzania obrazu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje.

Jeśli przy otwieraniu nowych stron jest już otwarty projekt OCR, wybrane strony zostaną dodane na końcu tego projektu. Jeśli aktualnie nie jest otwarty żaden projekt OCR, z wybranych stron zostanie utworzony nowy projekt.

Więcej informacji na temat pracy ze stronami i projektami OCR znajduje się w punkcie Projekty OCR.

Dostęp do niektórych plików PDF może być ograniczony przez autora. Takie ograniczenia obejmują ochronę hasłem albo ograniczenia związane z otwieraniem dokumentu lub kopiowaniem jego treści. Przy otwieraniu takich plików program ABBYY FineReader może zażądać hasła. 

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.