Pole tekstowe

Pole tekstowe służy do wpisywania tekstu.

Aby dodać pole tekstowe do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole tekstowe, kliknij je prawym przyciskiem i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pola tekstowego

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Formatowanie

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.