Wypełnianie formularzy

Za pomocą Edytora PDF można przeglądać, wypełniać, zapisywać i drukować interaktywne formularze.

 1. Jeśli dokument zawiera formularz, program wyświetla następującą wiadomość:

  Możesz wyłączyć podświetlanie interaktywnych pól formularza, usuwając zaznaczenie Wyróżnij pola w tym komunikacie lub w menu głównym: Formularz edycji > Wyróżnij pola.
 2. Aby wypełnić formularz, wybierz wartości z list rozwijanych lub wpisz tekst za pomocą klawiatury.


Za pomocą programu ABBYY FineReader można także:

 • Załadować dane do formularza
  Kliknij Formularz edycji > Utwórz dane > Wczytaj dane formularza z pliku..., znajdź plik z danymi formularza i kliknij Otwórz. Formularz zostanie wypełniony danymi z wybranego pliku.
  Dane do formularza można wczytać z pliku FDF lub XFDF.
 • Zapisać dane formularza
  Kliknij Formularz edycji > Utwórz dane > Zapisz dane formularza do pliku..., podaj nazwę swojego pliku, wybierz format wyjściowy i kliknij Zapisz. Dane formularza zostaną zapisane w pliku.
  Dane formularza można zapisać w formacie FDF, XFDF lub HTML.
 • Kasowanie zawartości pól formularza
  Kliknij Formularz edycji > Utwórz dane > Resetuj formularz. Wszystkie pola formularza zostaną wyczyszczone.

Jeśli w ustawieniach programu zostanie wyłączona obsługa języka JavaScript, niektóre elementy formularzy PDF mogą nie działać. Mogą na przykład nie działać testy formatu danych. JavaScript można włączyć, klikając Opcje > Inne > Włącz JavaScript w dokumentach PDF.

Zobacz również: Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF.

Jeśli w bieżącym formularzu nie są zaznaczone żadne pola interaktywne, upewnij się, że Wyróżnij pola opcja jest zaznaczona w górnej części ekranu lub w menu głównym: Formularz edycji > Wyróżnij pola. Jeśli opcja lub element menu są zaznaczone, a mimo to pola nie są wyróżniane, wypełnij formularz przy użyciu narzędzia Eksport.
Zobacz również: Dodawanie bloku tekstowego z adnotacją do dokumentu PDFg.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.