Ustawienia formatów EPUB/FB2

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

  • Tekst sformatowany
    Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położenia obiektów ani odstępów między wierszami. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
    Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
    Style pisma zostaną zachowane tylko w formacie EPUB.
  • Zwykły tekst
    Nie zachowuje formatowania.

Zapisując w formacie EPUB, można zachować czcionki, wybierając opcję Tekst sformatowany z listy rozwijanej Układ dokumentu i włączając poniżej opcjęZachowaj czcionki i rozmiary czcionek (tylko EPUB). Wybierz opcję Osadź czcionki, aby osadzić czcionki dokumentu w wynikowym e-booku.
Niektóre urządzenia i programy nie wyświetlają osadzonych czcionek.

Utwórz okładkę

Włącz opcję Użyj pierwszej strony jako okładki e-booka, jeśli chcesz, aby pierwsza strona dokumentu służyła za jego okładkę.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Ustawienia formatu EPUB

Możesz wybrać wersję formatu EPUB.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.