Porównywanie dokumentów

Aby porównać dwie wersje dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program ABBYY Porównaj dokumenty.
  Zobacz również: Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty.
 2. Otwórz dokumenty w programie ABBYY Porównaj dokumenty. Dokumenty muszą być w jednym z obsługiwanych formatów.
  Aby otworzyć dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij dokument na jeden z dwóch obszarów wyświetlania.
  • Kliknij gdziekolwiek w obszarze wyświetlania i poszukaj pliku.
  • Kliknij przycisk na pasku narzędzi obszaru wyświetlania i poszukaj potrzebnego dokumentu.
  • Kliknij jeden z obszarów wyświetlania, a następnie kliknij Plik > Otwórz dokument....
   Między obszarami wyświetlania można się przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Tab lub Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porównaj dokumenty pamięta ostatnio porównywane pary dokumentów.
   Aby otworzyć jeden z ostatnio porównywanych dokumentów, wybierz go na liście rozwijanej u góry obszaru wyświetlania.
  • Aby otworzyć ostatnio porównywaną parę dokumentów, kliknij Plik > Ostatnio porównywane i wybierz parę dokumentów z listy.
   Parę ostatnio porównywanych dokumentów można też otworzyć w oknie Nowe zadanie: kliknij zakładkę Porównaj i wybierz parę dokumentów w sekcji Najnowsze porównania.
 3. Wybierz język dokumentów z listy znajdującej się na zakładce Porównaj.
 4. Kliknij przycisk Porównaj na zakładce PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie lub kliknij polecenie Porównaj dokumenty w menu Porównaj.
  Zostanie wyświetlone okno zawierające pasek postępu oraz rady na temat porównywania i ostrzeżenia.

  Po zakończeniu porównywania wszystkich dokumentów na karcie Różnice zostanie wyświetlona lista różnic. Wszystkie różnice zostaną zaznaczone w obu dokumentach.

Użytkownik może zapisać wyniki porównywania:

 • W pliku programu Microsoft Word, w którym różnice będą oznaczone za pomocą funkcji śledzenia zmian.
  Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznaną wersją oryginalnego dokumentu, co oznacza, że może się od niego różnić wizualnie i zawierać błędy rozpoznawania. Zatem tego typu dokument powinien być wykorzystywany tylko do przeglądania zmian.
 • Jako dokument PDF z komentarzami.
 • Jako tabelę programu Microsoft Word zawierającą różnice.

Aby zapisać wyniki porównywania, kliknij przycisk Zapisz... na karcie Różnice. Domyślnie różnice zostaną zapisane w ostatnio wybranym formacie pliku. Aby zapisać różnice w innym formacie, należy go wybrać z listy rozwijanej obok przycisku Zapisz....

Zobacz również: Wyświetlanie wyników porównywania, Zapisywanie wyników porównywania.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.