Kui prinditud dokument sisaldab mittestandardseid fonte

Õpetamise režiim parandab optilise tekstituvastuse kvaliteeti dekoratiivsete fontidega dokumentidel või erimärke (nt matemaatilised sümbolid) sisaldavatel dokumentidel.

Märkus. Soovitatav on mitte kasutada õpetamisrežiimi muudel juhtudel, kuna tuvastuskvaliteedi paranemine on tähtsusetu võrreldes õpetamisele kulutatud aja ja jõupingutustega.

Õpetamisrežiimis luuakse kasutaja-etalon, mida saab kasutada kogu teksti optilisel tekstituvastusel.

Kasutaja-etalonide kasutamine

Etaloni kasutamiseks dokumendi tuvastusel tee järgmist:

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad > Suvandid…), seejärel klõpsa vahekaarti Tuvastus.
 2. Jaotises Õpetamine vali suvand Kasuta ainult kasutaja etaloni.

Märkus. Kui valid määrangu Kasuta sise- ja kasutaja etalone, kasutab ABBYY FineReader 12 optilisel tekstituvastusel nii kasutaja- kui ka valmisetalone.

 1. Klõpsa nuppu Etaloniredaktor….
 2. Vali dialoogiboksis Etaloniredaktor soovitud etalon, seejärel klõpsa nuppu OK.
 3. Klõpsa ABBYY FineReaderi põhiaknas nuppu Tuvasta.

Kasutaja-etaloni loomine ja õpetamine

Selleks, et õpetada kasutaja-etalonile uute märkide ja liitmärkide tuvastamist, toimi järgmiselt

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad > Suvandid…), seejärel klõpsa vahekaarti Tuvastus.
 2. Vali jaotises Õpetamine suvand Kasuta sise- ja kasutaja etalone või Kasuta ainult kasutaja etaloni.
 3. Vali suvand Tuvastus koos õpetusega.
 4. Klõpsa nuppu Etaloniredaktor….

Märkus. Etaloni õpetamine pole aasia keelte puhul toetatud

 1. Klõpsa dialoogiboksis Etaloniredaktor valikut Uus….
 2. Avaneb dialoogiboks Loo etalon. Tipi kasutaja-etaloni nimi ja klõpsa nuppu OK.
 3. Sulge dialoogiboksid Etaloniredaktor ja Suvandid, klõpsates kummaski nuppu OK.
 4. Klõpsa akna Kujutis ülaosas oleval tööriistaribal nuppu Tuvastus.

Kui ABBYY FineReader kohtab nüüd tundmatut märki, kuvatakse see märk dialoogiboks Etaloni õpetamine.

 1. Õpeta programmile, kuidas tuvastada uusi märke ja liitmärke.

Liitmärk on kahe või kolme "kokku liimitud" märgi kombinatsioon (nt fi, fl, ffi jne), mida programmil on raske eraldada. Tegelikult saavutatakse paremad tulemused, kui selliseid märgikombinatsioone koheldakse ühtsete liidetud märkidena.

Märkus. Paksult või kursiivis prinditud sõnad või üla-/alaindeksid võib tuvastatud teksti alles jätta, kui valid vastava suvandi jaotisest Efektid.

Eelmise tuvastatud märgi juurde naasmiseks klõpsa nuppu Tagasi. Raam hüppab eelmisse asukohta ning viimane õpetatud vastavus "märgikujutis – klaviatuurimärk" eemaldatakse etalonist. Nupp Tagasi navigeerib ühe sõna märkide vahel ja ei navigeeri sõnade vahel.

Tähtis!

 • ABBYY FineReaderi saab õpetada tuvastama ainult tuvastuskeele tähestikus sisalduvaid märke. Et õpetada programm tuvastama märke, mida ei saa sisestada klaviatuurilt, kasuta kahe märgi kombinatsiooni, et need mitte-eksisteerivad märgid tähistada, või kopeeri soovitud märk dialoogiboksist Sisesta märk (klõpsa nuppu   dialoogiboksi avamiseks).
 • Iga etalon võib sisaldada kuni 1000 uut märki.  Siiski tuleb vältida liigsete liitmärkide loomist, sest see võib mõjutada optilise tekstituvastuse kvaliteeti.

Kasutaja-etaloni valimine

ABBYY FineReader võimaldab kasutada optilise tekstituvastuse kvaliteedi parandamiseks etalone

 1. Klõpsa menüüs Tööriistad ikooni Etaloniredaktor…
 2. Vali dialoogiboksis Etaloniredaktor soovitud etalon saadaolevate etalonide loendist ja klõpsa nuppu Kasuta.

Mõned tähtsad punktid, mida meeles pidada.

 1. Selle asemel, et sarnaseid, kuid erinevaid märke eristada, tuvastab ABBYY FineReader need sama märgina. Nt sirged ('), vasakpoolsed (‘) ja parempoolsed (’) jutumärgid salvestatakse etalonis ühe märgina (sirge jutumärk). See tähendab, et tuvastatud tekstis ei kasutata kunagi vasak- ja parempoolseid jutumärke (ka siis, kui neid etalonile õpetad).
 2. Mõningate märkide kujutiste puhul valib ABBYY FineReader sobiva märgi vastavalt ümbritsevale kontekstile. Näiteks tuvastatakse väikse ringi kujutis O-tähena, kui seda ümbritsevad vahetult tähed, ja numbrina 0, kui seda ümbritsevad numbrid.
 3. Etaloni saab kasutada ainult selliste dokumentide puhul, kus font, fondisuurus ja eraldusvõime on samad, mis etaloni loomisel kasutatud dokumendil.
 4. Kasutaja-etaloni hilisemaks kasutamiseks salvesta see faili. Lisateavet vt jaotisest "Mis on FineReaderi dokument ?".
 5. Erinevate fontidega teksti tuvastamiseks keela kasutaja-etalon, valides suvandi Kasuta ainult siseetalone jaotises Tööriistad> Suvandid…. > Tuvastus.

Kasutaja-etaloni redigeerimine

Saad soovi korral oma loodud etaloni enne optilise tekstituvastuse käivitamist redigeerida. Valesti õpetatud etalon võib mõjutada optilise tekstituvastuse kvaliteeti. Etalon peaks sisaldama üksnes tervikmärke või liitmärke. Etalonist tuleks eemaldada kärbitud äärtega ja tähtedele mittevastavad märgid.

 1. Klõpsa menüüs Tööriistad ikooni Etaloniredaktor…
 2. Avaneb dialoogiboks Etaloniredaktor. Vali soovitud etalon ja klõpsa nuppu Redigeeri….
 3. Vali avanevas dialoogiboksis Kasutaja-etalon märk ja klõpsa nuppu Atribuudid….

Avanevas dialoogiboksis toimi järgmiselt.

 • Sisesta väljale Märk märgile vastav täht.
 • Määra soovitud fondiefekt (paks, kursiiv, ülaindeks ja alaindeks) väljal Efekt.

Klõpsa nuppu Kustuta dialoogiboksis Kasutaja-etalon, et kustutada märk, mida on õpetatud valesti.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.