Editor OCR

Editor OCR používá pro pokročilé převody skenů dokumentů, souborů PDF a obrazových souborů technologii optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition - OCR).

V editoru OCR můžete vykreslovat oblasti OCR, kontrolovat rozpoznávaný text, učit program rozpoznávat nestandardní znaky a písma a používat některé pokročilé funkce k dosažení maximální kvality OCR a převádění.

Obsah kapitoly

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.