Práce s interaktivními formuláři PDF

Interaktivní formuláře PDF představují užitečný nástroj pro shromažďování údajů. Lze je vyplňovat rychleji než tištěné formuláře a je méně pravděpodobné, že uživatelé při jejich vyplňování udělají chyby.

Interaktivní formuláře PDF mohou obsahovat následující typy polí: textová pole, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, přepínače, tlačítka, podpisová pole a pole se seznamy.

Aplikace ABBYY FineReader PDF obsahuje editor PDF, který umožňuje vyplňování, vytváření a úpravy interaktivních formulářů PDF.

S aplikací ABBYY FineReader PDF můžete snadno tisknout vyplněné či prázdné formuláře, ukládat formuláře v různých formátech nebo je odesílat e-mailem.

Obsah kapitoly

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.