Integrace s Průzkumníkem Windows

Aplikace ABBYY FineReader se integruje s průzkumníkem Windows. V důsledku toho se příkazy aplikace ABBYY FineReader zobrazí při kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v některém z podporovaných formátů, což umožňuje otevírání a upravování dokumentů PDF, provádění OCR obrazových souborů, převody souborů, kombinování více souborů do jednoho souboru PDF a porovnávání souborů.

Chcete-li soubor PDF otevřít a zpracovat přímo z programu Průzkumník Windows:

 1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů PDF.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Upravit pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF otevírá soubory PDF v editoru PDF
   Další informace o práci s PDF dokumenty v editoru PDF viz Práce s dokumenty PDF.
  • Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF - převádí soubory PDF do různých formátů:
   • Převést na dokument PDF s možností vyhledávání
   • Převést na dokument PDF obsahující pouze obrázky
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Word
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Excel
   • Převést do jiného formátu
  • Otevřít v editoru OCR otevírá soubory PDF v editoru OCR.
   Více informací o práci s editorem OCR naleznete v kapitole Práce s editorem OCR.
   Pokud v Průzkumníkovi Windows vyberete více souborů, po kliknutí na Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF v místní nabídce se otevře okno Nová úloha. Další informace o dostupných nastaveních převodu naleznete v kapitolách Vytváření dokumentů PDF, Vytváření dokumentů Microsoft Word, Vytváření dokumentů Microsoft Excel a Ostatní formáty.
  • Porovnat s... otevírá soubory PDF v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.
   Další informace o porovnávání dokumentů naleznete v kapitole ABBYY Porovnat dokumenty.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat dokumenty... porovnává dvě verze stejného dokumentu.

Chcete-li zpracovat soubory ve formátech s možností úprav přímo z Průzkumníka Windows:

 1. V Průzkumníkovi Windows vyberte jeden nebo více souborů ve formátech s možností úprav.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Převod do PDF prostřednictvím aplikace ABBYY FineReader PDF... převádí soubory do formátu PDF.
   Při vytváření dokumentů PDF ze souborů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint zachovává aplikace ABBYY FineReader strukturu původního dokumentu i veškeré karty, záložky a hypertextové odkazy.
  • Převést do dokumentu PDF a odeslat... převádí soubory do formátu PDF a připojuje je k e-mailovým zprávám.
  • Porovnat s... otevírá soubory v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat dokumenty... porovnává dvě verze stejného dokumentu.

Chcete-li zpracovat obrazové soubory přímo z Průzkumníka Windows:

 1. V Průzkumníkovi Windows vyberte jeden nebo více obrazových souborů.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF převádí obrazové soubory do různých formátů.
   • Převést na dokument PDF s možností vyhledávání
   • Převést na dokument PDF obsahující pouze obrázky
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Word
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Excel
   • Převést do jiného formátu
  • Otevřít v editoru OCR otevírá obrazové soubory v editoru OCR.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat s... otevírá obrazové soubory v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.

Příkazy, které jsou skutečně k dispozici v místní nabídce Průzkumníka Windows, závisejí na počtu a formátu vybraných souborů.

Pokud příkazy aplikace ABBYY FineReader nevidíte v místní nabídce Průzkumníka Windows...

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.