Hlavní okno

Když spustíte nástroj ABBYY Porovnat dokumenty, otevře se jeho hlavní okno.

  • Oblast zobrazení 1 zobrazí první dokument.
  • Oblast zobrazení 2 zobrazí druhý dokument.

Tip. Způsob zobrazení dokumentů lze změnit:

  • Zvětšete stisknutím kláves Ctrl+= a zmenšete stiknutím kláves Ctrl+-, nebo stisknutím kláves Ctrl+0 resetujte úroveň lupy (přiblížení). Výše uvedené akce lze také provést pomocí příkazů v místní nabídce dokumentu a tlačítek nad dokumentem.
  • Způsob zobrazení oblastí zobrazení lze změnit kliknutím na Zobrazit > Vodorovně rozdělit panel dokumentu. Tím se podokno zobrazení rozdělí ve vodorovném směru, tj. dokumenty budou zobrazeny nad sebou.
  • Záložka Porovnat v podokně úplně napravo obsahuje nastavení porovnávání.
  • Záložka Rozdíly v podokně úplně napravo obsahuje seznam rozdílů mezi dokumenty (seznam se zobrazí až po porovnání dokumentů).

Další informace o typech rozdílů, které mohou být zjištěny a o způsobech, jak je procházet, viz Zobrazování výsledků porovnávání.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.